Hjem

Velkommen til Granny's Square Dancers, Sorø

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING...SE HERUNDER

 

Du er nået frem til Granny's Square Dancers, Sorø.
Vi er en lille gruppe af danse-glade mennesker, som med glæde danser square dance en gang om ugen ( eller mere ).


Har du eller dit firma brug for et festligt indslag, så kommer vi gerne og danser for/med jer. Blot kontakt os her.

 

Vi glæder os til at byde vores nuværende og nye medlemmer velkommen til en ny sæson.

 

Square Dance er god motion - for både krop og sjæl. Ja, selv hjernen holdes i gang!

På gensyn

Læs mere om vores dejlige aktivitet her.

 

Granny's Square Dancers

 Granny’s Square Dancers

Indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 9. marts 2016 kl. 20.45

På "Værkerne", Frederiksvej, Sorø.

Forud afholdes fællesdans fra 18.45 til 20.30

Dagsorden:

1.Valg af dirigent, referent samt stemmetællere

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Godkendelse af kontingent.

6. Valg af kasserer og gerne 1 bestyrelses medlem samt suppleanter.                            

    Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde 

senest d. 2. marts 2016.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Granny’s Square Dancers, Sorø