Forsiden

Velkommen.

Du er landet hos Granny's Square Dancer's, Sorø. 
 Granny's Square Dancers er Danmarks ældste square dance klub - noget, vi er lidt stolte af :-)

 

Granny’s Square Dancers Indkalder hermed til

 ordinær generalforsamling
Onsdag d. 27. november 2019 kl. 20.45
På ”værkerne”, Sorø Kultur-& Fritidscenter, Frederiksvej 27, Sorø.

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Godkendelse af kontingent.
6. Valg af 2- 3 medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest d. 20. november 2019.
Regnskabet vil kunne downloades fra hjemmesiden, så snart det er blevet godkendt af revisor.
Budgettet vil kunne downloades fra hjemmesiden fra d. 21/11-2019.